Azərbaycan Ali Texniki Məktəblərinin Xəbərləri

    

Keçmiş Sovetlər birliyində neft-qaz ali məktəblərinin flaqmanı – indiki Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti (ADNSU) qırx ildən artıq bir müddətdə “Neft və qaz” (“Ali məktəblərin xəbərləri” seriyasından) jurnalı nəşr edirdi.

 

Azərbaycan ali texniki məktəblərinin birliyi 1999-cu ildə yeni jurnal (müvafiq statusla) təsis edilməsini lazım bildi. Təbiidir ki, jurnalın dəyişməsinin təşəbbüskarı “köhnə” jurnalın hüquqi varisi ADNSU (keçmiş Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası) oldu. Ali Təhsil ocağının rəhbərləri tərəfindən redaksiyanın və redaksiya heyətinin yeni tərkibi, eləcə də nəşr materiallarını hazırlamaq üçün kompüter mərkəzi yaradıldı və 1999-cu ilin iyun ayında “Azərbaycan Ali Texniki Məktəblərinin Xəbərləri” jurnalının birinci sayı (Print forma) işıq üzü gördü.

 

Eyni adlı yeni bir jurnalımız, lakin online variantda (Online forma) 2020-ci ildən fəaliyyət göstərir. Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti (ADNSU) “Azərbaycan Ali Texniki Məktəblərinin Xəbərləri” elmi jurnalları (Online və Print) aşağıdakı rubrikalar üzrə: 

 

 

 

 

          ISSN:  1609-1620

 

  • Geologiya
  • Neft və qaz
  • Kimya və kimya texnologiyası   
  • Mexanika və maşınqayırma
  • Energetika və enerji maşınqayırması
  • Kompüter elmləri
  • Kompüter mühəndisliyi
  • Mexatronika və robototexnika
  • Metrologiya və cihazqayırma
  • Ekologiya və təhlükəsizlik
  • İqtisadiyyat, biznes və idarəetmə
  • Qısa  məlumatlar
  • Icmal məqalələr

 

məqalələr qəbul edir.

 

Jurnallar dövri sistemlidir, il ərzində Print forma  6, Online forma isə 4-8 nömrə dərc edir. Qəbul edilən elmi məqalələr Print forma- yalnız ingilis, online  -Azərbaycan, ingilis və rus dillərində olmalıdır. 

Jurnallar Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyasının qərarı ilə dissertasiyaların əsas nəticələrinin dərc olunması tövsiyə edilən dövri elmi nəşrlərin siyahısına daxil edilmişdir.

Elmi innovativ yenilikli məqalələrinizi “Azərbaycan Ali Texniki Məktəblərinin Xəbərləri” elmi-texniki jurnallarında çap etdirmək istəyirsinizsə bizimlə əlaqə saxlayın.

 

 

 

 

 

    

Redaksiya Heyəti

Baş redaktor
M.B.Babanlı,professor

Baş redaktorun müavini
L.A.Qardaşova,professor

Texniki Menecer
M.M.İsmayılova,dosent

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          ISSN:  1609-1620

 

 • V.М. Əhmədov (Azərbaycan) 

 • N.Ə.İmamverdiyev (Azərbaycan)

 • А.D. İsmayılzadə (Azərbaycan) 

 • J. Kaspşik (Polşa)

 • H.B. Quliyev (Azərbaycan)

 • İ.A. Qaraqaş (Rusiya)   

 • R.S. Qurbanov (Azərbaycan) 

 • K.Y. Dektyarov (Rusiya)

 • W. Pedriç (Kanada, Polşa)

 • N.Ş. İsmayılov (Azərbaycan)

 • V.М. Seyidov (Azərbaycan) 

 • А.I. Timurziyev (Rusiya)   

 • A.T. Məmmədov (Azərbaycan)

 • V.М. Valyayev (Rusiya) 

 • А.V. Yazenin (Rusiya)   

 • N.M. Səfərov (Azərbaycan)

 • Ç.Q. Rəsulov (Azərbaycan)

 • Ə.A. Feyzullayev (Azərbaycan)

 • E.F. Sultanov (Azərbaycan)

 • Ə.Z. Zalov (Azərbaycan)

 • N.P. Zapivalov (Rusiya) 

 

 

 

 

 

 

 

Print və Online jurnalların tərtibat qaydaları

 

AAK-nin tövsiyyə edilən nəşrlər siyahısına bütün bölmələri aid edilib.

DOİ; İSSN - mövcuddur

Online jurnal 3 dildə məqalələri qəbul edir (Azərbaycan, rus və ingilis).

Print jurnal ingilis dilində məqalələri qəbul edir.

Jurnallar beynəlxalq məlumat bazalarına: OJS, Zenodo; Crossref; Economics; Euro-Pub; Grid, WordCat, OpenAir, Wikidata, ISNI, Scilit, Internet Archive, ReserchGate daxildir .

Jurnallar ödənişlidir

 

 

Onlayn jurnalın saytı:  scia.website, https://bsj.fisdd.org/index.php/pahtei

pahtei@scia.website;  

aatmx@asoiu.edu.az  

 

Məqalələrin səhifələrinin  parametrləri: sağ – 2 sm, sol – 2 sm, yuxarıdan – 2 sm, aşağıdan – 2 cm.

 

PRİNT formada UOT qeyd edilməlidir. Məqalənin ümumi həcmi minimum 5, maksimum 10 səhifədən çox olmasın.

 

 Əlaqə nömrələri

 

Tel:     (012) 598-44-77

          (050) 2820861 (texniki menecer)

Faks:  (012) 598-65-61

E-mail: AATMX@asoiu.edu.az  
           pahtei@scia.website

  

 Jurnal haqqında məlumat

 

Məqsədlər və İmkanlar 

 

Redaksiya heyəti


AATMX ilə əlaqə

 

 

 Müəlliflərə məlumat

 

Müəlliflər üçün qaydalar

 

 

 

 [Rəy veriləcək Məqalə Şablonu]

 

[Bu rəy veriləcək Məqalə Şablonu, əlyazmanın müxtəlif hissələrini təşkil edən standart başlıqlara malikdir.]

 

[Başlıqların altında saxta mətn qırmızı rəngdə verilmişdir.]

 

[Qırmızı rəngdə olan saxta mətni silin və öz mətninizlə əvəz edin.]

 

[Mətninizi birbaşa buraya daxil edə və ya mətninizi fayldan kopyalayıb uyğun yerə yapışdıra bilərsiniz.]

 

[Ehtiyacınız olmayan hər hansı bir bölməni və ya başlığı silin.]

 

[Əgər birdən çox başlığa ehtiyacınız varsa, başlıqları kopyalayıb yapışdırmaqla artıra bilərsiniz.]

 

[Mətnin sağ kənarını natamam saxlayın. “Mətnin eninə bərabərləşməsi” əmrindən istifadə etməyin.]

 

[Xahiş edirəm istinad formatının jurnal istinad formasına uyğun olduğundan əmin olun.]

 

[Yazılmanın aparılması vaxtı tekstin itgisinin qarşısını almaq üçün bu yazı üzərində işləyərkən bu faylı tez-tez saxlamağı unutmayın.]

 

[Əlyazmanın ikiqat aralı olması (Başlıq səhifəsini iki aralı aralı qoymaq lazım deyil)]

 

[Əlyazmanı təsdi etməzdən qabaq qırmızı rəngdə olan butun mətni silin]

 

Məqalə növü: Rəy verilən məqalə

BAŞLIQ: MƏQALƏ BAŞLIĞI

[Əlyazma başlığını böyük hərflə buraya daxil edin Cümlə halında (14 Qalın).]

 

MÜƏLLİFLƏR: [Bütün müəllif adlarını burada sadalayın; müəllifləri ərəb rəqəmləri ilə üst sətirdə müəyyənləşdirin]

[Ad Ata adı Soyad1], [Ad Ata adı Soyad2]

[Ad Ata adı Soyad3], [Ad Ata adı Soyad4]

(Müəllif(lər), Times New Roman, bold, 12)

 

 

MƏLUMATLAR: [Bölmə, şöbə, institut, şəhər, əyalət, ölkə, elektron poçt ünvanı daxil olmaqla bütün müəllif haqqında məlumatları burada sadalayın; müəllif məlumatları olan müəllifləri üst sətir ərəb rəqəmləri ilə müəyyənləşdirin]

1 [Müəllif əlaqələri - vəzifə, şöbə, institut, şəhər, əyalət, ölkə, e-poçt kimliyi]

2 [Müəllif əlaqələri - vəzifə, şöbə, institut, şəhər, əyalət, ölkə, e-poçt kimliyi]

3 [Müəllif əlaqələri - vəzifə, şöbə, institut, şəhər, əyalət, ölkə, e-poçt kimliyi]

(Məlumatlar1,2,3 Times New Roman, 10)

 

 

ANNOTASİYA (Times New Roman, 12,800 söz)

MƏQSƏD: (Times New Roman, 12)

METODLAR: (Times New Roman, 12)

ALINMIŞ NƏTİCƏLƏR: (Times New Roman, 12)

SON NƏTİCƏ: (Times New Roman, 12)

[Əlyazmanın tələb etdiyi kimi strukturlaşdırılmış və ya strukturlaşdırılmamış annotasiya]

[Bütün əlyazmalar üçün 250 sözdən az]

Açar sözlər: [İndeksləşmə məqsədi üçün dörd-altı açar sözlər] (Times New Roman, 12)

 

BAŞLIQ: [Əlyazmanın Başlığını Böyük Hərflərlə Buraya daxil edin.] (Times New Roman, 12)

 

 

 

XÜLASƏ (Mütləq Olmayan) (Times New Roman, 12 Bold)

[Əlyazmanın bu hissəsi mütləq olmayan istəyə görədir. Bu hissəni əlyazmaya daxil olunmasını müəllif (lər) həll edir.]

 

[Əsərinizin "xülasəsi" məqalənizdə təqdim olunan əsərin qısa təsviridir. Hər növ məqalə üçün 250 sözlə məhdudlaşan "Annotasiya" dan daha uzundur. "Xülasə" ni oxuduqdan sonra oxucu arxa plan məlumatlarını, əsərin niyə məruzə olunduğunu, əhəmiyyətli nəticələrin nə olduğunu və nəticələrin izahı ola biləcəyini başa düşməlidir.]

 

[Məqalənizin "Xülasəsi" şəklində əlavə bir hissə yazmağınız vaxtınıza və mənbələrinizə bənzəyir və əlavə yük kimi görünsə də, xüsusən yüksək dərəcədə texniki məqalələr üçün əlyazmanızın vacib bir hissəsi olacaqdır. Bir neçə dəfə oxucu olan və ya məqalənin mövzusunda mütəxəssis olmayan və ya mütəxəssis olan, lakin əlaqəli mövzularda oxuyan oxucular məqaləni ilk baxışdan çox texniki, çox məlumat, fakt və statistika ilə gğrə bilər və məqaləni oxumaqdan vaz keşə bilər. Digər bəzi məqalələri, ilk oxuduqda, məqalənin mövzusundakı mütəxəssislər tərəfindən belə anlamaq asan olmaya bilər. "Xülasə" bölməsi oxucularınıza tədqiqatınızın nəticələrini anlamağa kömək edəcəkdir.]

 

 • Rəy verilən məqalənin "Xülasə" hissəsi üçün tövsiyə olunan söz həddi - 800 söz (2 səhifə)
 • "Xülasə" yazarkən mümkün qədər sadə və qeyri-texniki dildən istifadə edin. "Xülasə"-ni birinci kurs tələbəsinə izah etdiyiniz kimi yazın.
 • Əlyazmanızın əsas mətnindən teksti təkrar etməyin və ya kopyalamayın. "Xülasə" yəqin ki, əlyazmanızın ən vacib və ən çox oxunan hissəsi olacaq. Ayrı bir bölmə kimi yenidən yazın.
 • "Xülasə"-nində içərisində verin: 1) müvafiq məlumat, 2) işin nə üçün edildiyi, 3) əhəmiyyətli nəticələr nə idi, 4) nəticələrin mümkün izahı.
 • Elmi işinizin yalnız əhəmiyyətli nəticələrini və mümkün izahlarını verin.
 • Nəticələrinizi digər tədqiqatlarla müqayisə etməyin.
 • "Xülasə" bölməsində istinadlar verməyin. İlk istinad əlyazmanızın əsas mətnində "Giriş" hissəsindən başlamalıdır.

 

GİRİŞ

[Mətninizi yazın və ya kopyalayın / yapışdırın] (Times New Roman, 12)

 

[“GİRİŞ” dən sonra qalan başlıqlar və ya alt başlıqlar əlyazmanın tələb etdiyi kimi ola bilər]

 

[Başlıq (səviyyə 1 başlıq Baş hərflə və ardınça mətn gəlir)] (Times New Roman, 12 Bold)

DDDD DDDD DDDDDD DDDDDDD DDDDDD DDDDDDD DDDDDD DDD DDD D D DDDD] (Times New Roman, 12)

 

[Alt başlıq (səviyyə 2 başlıq kiçik hərflə və ardınca mətn gəlir) (Times New Roman, 12 Bold)

DDDD DDDD DDDDDD DDDDDDD DDDDDD DDDDDDD DDDDDD DDD DDD D D DDDD] (Times New Roman, 12)

 

[Altbaşlıq (səviyyə 3 başlığı, mətnə uyğun olaraq kiçik hərflə yazılır) (Times New Roman, 12 Bold)

DDDD DDDD DDDDDD DDDDDDDD DDDDDD DDDDDDD DDDDD DDDD DDD D D DDDD DDDDDD D D DD DD] (Times New Roman, 12)

 

CƏDVƏLLƏR (Times New Roman, 12 Bold)

[Bütün cədvəllər ikiqat aralı olmalıdır. Hər cədvəl ayrı bir səhifəd olmalıdır.]

Cədvəl 1: [Cədvəlin qısa təsvirini yazın və ya kopyalayın / yapışdırın, cədvəl cümləsindən sonra nöqtədən istifadə etməyin] (Times New Roman, 12)

 

     
     
     
     
     
     


Qısaltmalar: [Cədvəldə istifadə olunan bütün qısaltmaların tam formasını burada verin. Mətndə izah olunsa da tam formasını burada verin.] 

 

[Bütün cədvəllər ikiqat aralı olmalıdır. Hər cədvəl ayrı bir səhifəd olmalıdır.]

Cədvəl 2: [Cədvəlin qısa təsvirini yazın və ya kopyalayın / yapışdırın, cədvəl cümləsindən sonra nöqtədən istifadə etməyin] (Times New Roman, 12)

 

     
     
     
     
     
     


Qısaltmalar: [Cədvəldə istifadə olunan bütün qısaltmaların tam formasını burada verin. Mətndə izah olunsa da tam formasını burada verin.] 

 

ŞƏKİL IZAHI (Times New Roman, 12 Bold)

Şəkil 1: [Burada fiqurun / şəklin görüntünün təsvirini verin, media kontrastı, rəngarənglik, kimyəvi maddə, istifadə olunan enerji kimi məlumatları daxil edin, son həddə qədər məxfiliyi hər zaman qoruyun. İzahı nöqtə ilə bitirin.]

(Times New Roman, 12)

 

Şəkil 2: (A) - [Bir fiqurun bir çox hissəsi varsa, burada fiqurların / şəklin bir hissəsinin təsvirini verin, media kontrastı, rəngarənglik, kimyəvi maddə, istifadə olunan enerji kimi məlumatları daxil edin, son həddə qədər məxfiliyi hər zaman qoruyun.] (B) - [Burada fiqurun / şəklin görüntünün təsvirini verin, media kontrastı, rəngarənglik, kimyəvi maddə, istifadə olunan enerji kimi məlumatları daxil edin, son həddə qədər məxfiliyi hər zaman qoruyun. İzahı nöqtə ilə bitirin.]

(Times New Roman, 12)

 

SON NƏTİCƏ

[Mətninizi yazın və ya kopyalayın / yapışdırın] (Times New Roman, 12)

 

MARAQLARIN TOQQUŞMASI

[Hər hansı bir maddi maraq və ya hər hansı bir marağın toqquşması varsa, burada elan edin.] (Times New Roman, 10 Bold)

 

Müəllifin Töhvələri

[Müəlliflərin adını və ardından müəllifin töhfəsini daxil edin.] (Times New Roman, 10 Bold)

[Hər bir qrupdan ən azı bir tapşırığın məqalənin müəllifi siyahısına salınması, tətbiq olunmayan hər bir şeyin silinməsi.] (Times New Roman, 10)

 

[First Name Middle Name Family Name]

Group1 - Conception and design, Acquisition of data, Analysis and interpretation of data

Group 2 - Drafting the article, Critical revision of the article

Group 3 - Final approval of the version to be published

(Times New Roman, 10)

 

[Ad Ata adı Soyad]

Qrup1 - Konsepsiya və dizayn, məlumatların alınması, məlumatların təhlili və yozulması

Qrup 2 - Məqalənin hazırlanması, Məqalənin kritik düzəlişi

Qrup 3 - Nəşr ediləcək versiyanın son təsdiqlənməsi

(Times New Roman, 10)

 

[Ad Ata adı Soyad]

Qrup1 - Konsepsiya və dizayn, məlumatların alınması, məlumatların təhlili və yozulması

Qrup 2 - Məqalənin hazırlanması, Məqalənin kritik düzəlişi

Qrup 3 - Nəşr ediləcək versiyanın son təsdiqlənməsi

(Times New Roman, 10)

 

[Ad Ata adı Soyad]

Qrup1 - Konsepsiya və dizayn, məlumatların alınması, məlumatların təhlili və yozulması

Qrup 2 - Məqalənin hazırlanması, Məqalənin kritik düzəlişi

Qrup 3 - Nəşr ediləcək versiyanın son təsdiqlənməsi

(Times New Roman, 10)

 

[Ad Ata adı Soyad]

Qrup1 - Konsepsiya və dizayn, məlumatların alınması, məlumatların təhlili və yozulması

Qrup 2 - Məqalənin hazırlanması, Məqalənin kritik düzəlişi

Qrup 3 - Nəşr ediləcək versiyanın son təsdiqlənməsi

(Times New Roman, 10)

 

[Ad Ata adı Soyad]

Qrup1 - Konsepsiya və dizayn, məlumatların alınması, məlumatların təhlili və yozulması

Qrup 2 - Məqalənin hazırlanması, Məqalənin kritik düzəlişi

Qrup 3 - Nəşr ediləcək versiyanın son təsdiqlənməsi

(Times New Roman, 10)

 

TƏŞƏKKÜRLƏR ETMƏK (Times New Roman, 12 Bold)

[Əsərdə əməyi keçən, lakin yuxarıdakı meyarlar üzrə müəlliflik hüququ olmayan şəxslərin siyahısını verin.]

 

İSTİNADLAR (Times New Roman, 12 Bold, latın əlifbası ilə yazılmalıdır)

[Burada bütün istinadları mətndə sitat sırası ilə sadalayın. Altıdan az olduqda bütün müəllifləri sadalayın. Altıdan çox müəllif varsa, ilk altı nəfərin ardınca “və s.” Yazın]

[Ümumi istinad tərzi:]

[Soyad Ata adı Soyad, Soyad Ata adı Soyad. Məqalənin adı. Jurnalın Adı İli; Cild(Sayı): Tam daxil olan səhifə nömrələri.]

[Ara məsafə yoxdur-İlin; Həcmi (Sayı): Tam daxil olan səhifə nömrələri]

 

 1. [Soyad Ata adı Soyad, Soyad Ata adı Soyad. Məqalənin adı. Jurnalın Adı İli; Cild(Sayı): Tam daxil olan səhifə nömrələri.]
 2. [Soyad Ata adı Soyad, Soyad Ata adı Soyad. Məqalənin adı. Jurnalın Adı İli; Cild(Sayı): Tam daxil olan səhifə nömrələri.]
 1. [İstinad 3]

 2. [İstinad 3]

 3. [İstinad 3]

 4. [İstinad 3]

(Times New Roman, 12 Bold)

 

 

Yazışmalar aparan müəllif haqqında ətraflı məlumat

[Yazışmalar aparan müəllifin adını, əlaqə ünvanını, əlaqə telefonunu, e-poçtunu və faks nömrəsini verin, Yazışmalar aparan müəllif  əlyazmadakı müəlliflərindən biri olmalıdır.]

[Ad Ata adı Soyad]

[Tam poçt ünvanı]

[Şəhər]

[Əyalət]

[Ölkə]

[Poçt kodu]

[Əlaqə Telefon Nömrəsi - Ölkə prefiksi və sonra tam telefon nömrəsi]

[Əlaqə e-poçtu]

[Faks nömrəsi - Ölkə prefiksi və sonra tam faks nömrəsi]

(Məlumatlar correspondent müəllif barədə Times New Roman, 10)

Qisaldılmış başlıq: [Buraya məqalənin qısa başlığını verin, 40 simvoldan az] (Times New Roman, 10)

 

Təqdimatın qarantı: yazışmalar aparan müəllif təqdimatın qarantıdır.

[Müəllif yazışmalar aparan müəllifdən ayrıdırsa və Təqdimatın Zəmanətçisidirsə, əvvəlki sətri silin, şəxsin adını yazın və təfərrüatlarını aşağıda verin.]

 

Təqdimat qarantı (Yazışmalara aparan müəllif olmadıqda)

[Yazışmalara aparan müəllifdən başqa digər təqdimat qarantının olan müəllifin adını, əlaqə ünvanını, əlaqə telefonunu, e-poçtunu və faks nömrəsini verin]

[Ad Ata adı Soyad]

[Tam poçt ünvanı]

[Şəhər]

[Əyalət]

[Ölkə]

[Poçt kodu]

[Əlaqə Telefon Nömrəsi - Ölkə prefiksi və sonra tam telefon nömrəsi]

[Əlaqə e-poçtu]

[Faks nömrəsi - Ölkə prefiksi və sonra tam faks nömrəsi]

(Times New Roman, 10)

 

 ARXİV

Jurnal (1-2020)

 

Tormozlanma – elektrik enerji istehsalı


Paylanmış nəzarət sistemləri vasitəsilə Smart şəbəkələrdə ümumi idarəetmə strukturu və gələcəklə bağlı layihələr

 

Tumbul yatağında qaz anbarının yaradılmasının texniki-iqtisadi layihəsinin hazırlanması üçün tövsiyələr

 

Avtomatlaşdırılmış dəzgah sistemində hazırlanacaq hissələrin təsnifatlaşdırılması

 

Bahar yatağının Məhsuldar qat çöküntülərinin litologiyası və kollektor xüsusiyyətləri haqqında

 

Alüminium halogenid və alkilalüminiumhalogenid katalizatorların iştirakı ilə poliolefinlərin katalitik destruksiyası reaksiyalarının tədqiqi

 

Fiber dolduruculu yüksək sıxlıqlı polietilen əsaslı kompozit materialların alınması

 

Mancanaq dəzgahın asinxron elektrik intiqalının tezlik çeviricisi ilə işlənməsi

 

Qərbi Abşeron yatağı timsalında qərb standartlarına görə karbohidrogen ehtiyatlarının hesablanması, geoloji risklərin və qeyri-müəyyənliklərin qiymətləndirilməsi

 

М Ü N D Ə R İ C А Т

 

Məsələnin ümumi həllinin qurulması

 

Palçıq vulkanı qazlarının mənşəyi haqqında

 

Neft və qaz sənayesində istifadə olunan materialların tribotexniki xassələrinin yüksəldilməsi metodlarının işlənməsinə dair

 

Ag9GaS6-PbS və Ag9GaS6-AgPb2GaS4 sistemlərində faza tarazlığının tədqiqi

 

Neft və neft məhsullarının çirkləndirici xüsusiyyətləri

 

Sintez olunmuş imidazolin və müxtəlif yağ turşuları əsasında hazırlanmış konservasiya mayelərinin tədqiqi

 

AZƏRBAYCAN ALİ TEXNİKİ MƏKTƏBLƏRİNİN XƏBƏRLƏRİ

 

Jurnal (2-2020)

 

Pirallahı adası qalxımlar zonasında alt pliosen çöküntülərinin litoloji-fasial tərkibinin analizi

 

İdarəedici induksion levitatorun şaquli oxlu külək generatorunda tətbiqi

 

Ətalətli pyezoelektrik addım mühərrikinin işləmə sürətinin artırılması

 

Neftlərin qarışmasının “birarayasığmaz”lığı və onun diaqnostikası

 

Böyük Qafqazın cənub yamaclarında yerləşən polimetal yataqların istismarının ətraf mühitə təsirinin proqnozlaşdırılması

 

Sintez olunmuş amidoaminlər və təbii neft turşusunun müxtəlif metal duzlarının kompozisiyasının konservasiya mayeləri kimi tədqiqi

 

Yarımdalma üzən qazıma qurğusundan neft-qaz quyularının qazıması zamanı qaz-neft-su təzahürü əlamətlərinin təhlili

 

Uzun müddət işlənilən neft yatağında qalıq ehtiyatın dinamik model ilə təhlili

 

Mürəkkəb çoxmərhələli texnoloji proseslərin idarə edilməsi məsələsinin riyazi qoyuluşu və alqoritmi

 

Ümid minerallaşma sahəsində güman olunan filizyanı metasomatitlərin mineraloji-geokimyəvi xüsusiyyətləri, Gədəbəy filiz rayonu, Kiçik Qafqaz, Azərbaycan

 

М Ü N D Ə R İ C А Т

 

Fenolun tsikloheksenkarbon turşusunun metil efiri ilə alkilləşmə reaksiyalarının tədqiqi

 

Gərginliyi 10-35 kV olan şəbəkələrin neytralının müxtəlif iş rejimləri

 

İfrat yüksəkgərginlikli hava xətlərində kompensasiya olunmuş tac hadisəsi cərəyaninin modelləşdirilməsi

 

AZƏRBAYCAN ALİ TEXNİKİ MƏKTƏBLƏRİNİN XƏBƏRLƏRİ

 
 
 

Jurnal (3-2020)

 

Causes of powerful earthquakes in the rapids of the South Caspian basin and Absheron-Balkhan sill and their geotectonic identification

 

Computation of fuzzy eigenvalues and fuzzy eigenvectors for the correspondence analysis in personal selection

 

Эволюция качества мобильных установок, применяемых для подземного ремонта скважин

 

The complexity of communication networks in Smart Grid

 

Метрологическое обеспечение сертификации авиационных масел

 

Efficient identification of complex mixtures of unknown composition Metrology and instrument-making

 

Термостойкость силикатного покрытия трубы Механика и машиностроение

 

Study of quasi-ternary system Cu2S-SnS2-Sb2S3 by section Cu2SnS3-CuSbS2

 

М Ü N D Ə R İ C А Т

 

Биомаркеры нефти месторождения Нефт Дашлары

 

Принципы исследования и представления функций принадлежности нечетких множеств

 

Development of technologies for increasing the efficiency of well equipment and oil-pipe pipelines

 

Схема аэробного окисления углеводородов в присутствии углеродных нанотрубок (аналитический обзор)

 

Оценка степени конфиденциальности документа на основе нечёткого анализа контекстных сведений

 

AZƏRBAYCAN ALİ TEXNİKİ MƏKTƏBLƏRİNİN XƏBƏRLƏRİ

 
 

Jurnal (4-2020)

 

Şorlaşmış və şorakətləşmiş torpaqların duzlardan təmizlənməsi üzrə həyata keçirilən tədbirlərin effektivliyinin artırılması üsulları

 

İqtisadi artım və innovativ metodlardan istifadə yolları İqtisadiyyat və idarəetmə

 

Qırılma pozulmalarının tədqiqində atribut analiz

 

Sintetik neft turşularının etilenqlikol naftil efirinin sintezi və onun tətbiq sahəsinin öyrənilməsi

 

Yüksək özlülüklü neftlərlə səciyyələnən yataqlarda neftvermənin modelləşdirilməsi (Azərbaycanın dəniz yataqları timsalında)

 

Kombinəedilmiş tənzimləmə sisteminin TİA mühitində realizasiyası və tədqiqi

 

Radial sıxılmada dəmir-çuqun-şüşə ovuntu kompozisiya materialının elastik əks-təsirinin azaldılması üsulları

 

İzotermik kimyəvi reaksiyaların qeyri-səlis dayanıqlığının tədqiqi

 

NanoSAM sistemlərinin işlənilməsi və tədqiq olunması

 

Bərk faza və neft məhsulları ilə çirkləndirilmiş tullantı sularının təmizlənməsi texnologiyası prosesinin hazırlanması və aparat təminatı

 

Elektron kitabxanalarda beynəlxalq informasiya resursları və onlardan istifadə problemləri

 

Məxfi informasiyanın kvant veriliş sisteminin foton kommutatorunun və onun parametrlərinin analitik hesabat üsulunun işlənməsi

 

М Ü N D Ə R İ C А Т

 

Neftin yeni usulla emal edilməsi

 

Yanğınsöndürmə sahəsində tətbiq edilən köpükəmələgətirici maddələrin ekoloji qiymətləndirmə meyarları

 

Ətraf mühitdə baş verən fövqəladə hallar zamanı insanların qorunması üçün təşkil olunan sığınacaqlar

 

AZƏRBAYCAN ALİ TEXNİKİ MƏKTƏBLƏRİNİN XƏBƏRLƏRİ

 

Jurnal (5-2020)

 

Filiz linzalarında geokimyəvi elementlərin paylanması və onların qızılla korrelyasiyası, Bittibulaq mis-mərgümüş yatağı

 

Qaz sərfini ölçən sistem üçün ölçmə qurğularının seçilməsi

 

Neft-qaz yataqlarının işlənməyə cəlb olunma prosesinin optimallaşdırılması haqqında

 

İkiprioritetli xidmət üsullu NGN şəbəkəsinin son multiservis qovşağında səs və diskret verilənlərin paket trafik sellərinə xidmətdə xidmət keyfiyyət xarakteristikalarının tədqiqi

 

Hibrid kompozitlər Kimya və kimya texnologiyası

 

Quyu pakerlərinin plaşka düyününün möhkəmliyə hesabatı

 

Keçiriciliyi olan məsaməli süxurların qazılması zamanı osmos hadisəsindən yaranan mürəkkəbləşmələr və onların aradan qaldırılması

 

Korporativ idarələrdə informasiya təhlükəsizliyinin pozulması hallarının analizi

 

İon mayesi katalizatorunun iştirakı ilə etilenqlikolun monooleat efiri və benzoy turşusu əsasında qeyri-simmetrik oleat-benzoat diefirlərinin sintezi və tədqiqi

 

М Ü N D Ə R İ C А Т

 

Qarasu neft yatağının geoloji quruluşu və Məhsuldar Qat çöküntülərinin petrofiziki tədqiqatlarının nəticələri haqqında

 

İfrat qızdırılmış çuqunlarda sıxlığın evtektik kristallaşma temperaturuna təsiri

 

AZƏRBAYCAN ALİ TEXNİKİ MƏKTƏBLƏRİNİN XƏBƏRLƏRİ

 

Neftin susuzlaşdırılması və duzsuzlaşdırılması üsulu

 

Üzvi komponentli friksion kompozitlərin termiki stabilliyi və deqradasiya mexanizmlərinin termoqravimetrik tədqiqi

 

 

Jurnal (6-2020)

 

Information technology for effective management and development of Azerbaijan oil transportation system

 

Некоторые пути повышения производительности трубопроводного транспорта тяжёлой нефти

 

Геолого-петрофизическая характеристика глубокозалегающих нефтегазовых коллекторов из сухопутных и морских месторождений Азербайджана

 

Бор и редкие щелочные элементы в брекчиях грязевых вулканов Шонгарской группы Абшеронского полуострова Азербайджана

 

Estimation of the consistency in fuzzy analytic hierarch process for ranking of alternatives

 

М Ü N D Ə R İ C А Т

 

Современное состояние сырьевой базы и увеличение нефтедобычи на морских месторождениях Азербайджана за счет бурения новых скважин

 

New environment friendly technologies for processing alunite ores

 

AZƏRBAYCAN ALİ TEXNİKİ MƏKTƏBLƏRİNİN XƏBƏRLƏRİ

 

Влияние парциального давления водяного пара на процесс превращения этанола в ацетон

 

Защита силовых трансформаторов систем электроснабжения от атмосферных перенапряжений

 

Моделирование стратегического экономического управления персоналом предприятия

 

Анализ характерных особенностей методов плоского шлифования

 

Исследование реофизико-химических свойств товарных нефтей с применением присадок

 

Защита металлов от коррозии композициями на основе аминов и ортофосфорной кислоты

 

Получение диизопропилового эфира в присутствии оксида титана, модифицированного гетерополикислотой