Əməkdaşlıq

Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti 20-dən çox beynəlxalq şirkətlə əməkdaşlıq edir

 

  
 
 

 
  
   
   

 

Üzv olduğumuz beynəlxalq təşkilatlar