Card image cap

Azİİ e-Kitab Evinin EBSCO HOST akademik informasiya bazasından istifadə imkanları genişləndirilir

Azərbaycan Kitabxana İnformasiya Konsorsiumunun xətti ilə ADNSU-nun professor-müəllim və tələbə heyəti, Azİİ e-Kitab Evinin oxucuları üçün illik abunə olunduğumuz EBSCO HOST elektron platformasının resurslarından istifadə davam edir. Platforma ali məktəb kitabxanaları üzrə nəzərdə tutulmuş  konkrekt sahələrə aid olan məlumatlardan ibarətdir.

 

Ali məktəb kitabxanaları üçün onlayn istinad sistemi olan EBSCO HOST akademik informasiya bazasına abunə olduğumuz paketə daxil olan jurnallar və başlıqlar aşağıdakı siyahıda linklər şəkilində göstərilib:

 

Academic Search Premier https://www.ebscohost.com/titleLists/aph-journals.xls

Business Source Premier https://www.ebscohost.com/titleLists/buh-journals.xls

Health Source: Consumer Edition https://www.ebscohost.com/titleLists/hxh-coverage.xls

Health Source: Nursing/Academic Edition https://www.ebscohost.com/titleLists/hch-coverage.xls

MasterFILE Premier https://www.ebscohost.com/titleLists/f5h-journals.xls

Newspaper Source https://www.ebscohost.com/titleLists/nfh-coverage.xls

GreenFILE https://www.ebscohost.com/titleLists/8gh-coverage.xls

Azərbaycan Kitabxana İnformasiya Konsorsiumunun AzKİK  abunləyinə həmçinin aşağıdakı İndex və Abstract databazaları da daxildir. 

ERIC https://eric.ed.gov/?journals

MEDLINE https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=currentlyindexed

Library Information Science and Technology Abstracts https://www.ebscohost.com/titleLists/lxh-coverage.xls

Taylor & Francis bazası, Routledge və CRC Press nəşriyyatlarının 100-ə yaxın kitabını Open Access (OA) olaraq istifadəyə açıb. Kitabların bir hissəsi tam olaraq açıqdır, digərlərinin isə müəyyən fəsilləri açıqdır. OA kitablara aşağıdakı linkdən baxmaq olar. 

 https://bit.ly/3uSOmtt

Oxucular həmin bazada maraqlandıqları hər hansı bir jurnal, məqalə, yaxud kitabdan istifadəni Kitab Evinin  library@asoiu.edu.az  elektron ünvanına müraciət etməklə əldə  edə bilərlər.